ساختار تگ های HTML

ساختار تگ ها (tag) یا همان شناسه ها در HTML به صورت زیر می باشد:

در HTML یک تگ (tag) با علامت > (در ریاضی اصطلاحاً علامت کوچکتر) شروع و با علامت < (در ریاضی اصطلاحاً علامت بزرگتر) پایان می یابد

مثل < tag >