ساخت دو فولدر با نام یکسان در یک مکان

با این آموزش به آسانی می توانید دو فولدر با نام یکسان در یک مکان ایجاد کنید.

ادامه خواندن ساخت دو فولدر با نام یکسان در یک مکان

کیبورد مجازی ویندوز ۱۰

با این آموزش به آسانی می توانید ۳ روش استفاده از کیبورد مجازی در ویندوز ۱۰ را یاد بگیرید.

ادامه خواندن کیبورد مجازی ویندوز ۱۰

ریستارت اتوماتیک کامپیوتر

با این آموزش به آسانی می توانید کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که اتوماتیک ریستارت شود.

ادامه خواندن ریستارت اتوماتیک کامپیوتر

خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر

با این آموزش به آسانی می توانید کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که اتوماتیک خاموش شود.

ادامه خواندن خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر