خانه » دسته‌بندی " HTML " (برگه 2)
نمایش مطالب دسته بندی : HTML

تگ تغییر رنگ

تگ تغییر رنگ متن در HTML بصورت زیر می باشد:

<font color="namecolor"> متن </font>

بجای namecolor میتوانید نام رنگ یا کد معادل هگزا دسیمال آن را بنویسید. مانند:

<font color="red"> متن </font>
<font color="#123456"> متن </font>

تگ اندازه فونت

تگ تعیین اندازه فونت درHTML بصورت زیر می باشد:

<font size="x"> متن </font>

توجه فرمایید که بجای x میتوانید عددی با علامت مثبت جهت افزایش اندازه یا عددی با علامت منفی جهت کاهش اندازه قرار دهید. مانند:

<font size="+3"> متن </font>

<font size="-2"> متن </font>